W dzisiejszych czasach większość z naszego społeczeństwa ma jakiś kredyt. Jedni są z nim związani na kilka miesięcy inni nawet na wiele lat. Dzięki pieniądzom uzyskanym w ten sposób można spełnić swoje marzenia i kupić coś na co nie bylibyśmy w stanie odłożyć z comiesięcznych dochodów. W Polskim prawie udzielanie kredytów przydzielone zostało tylko i wyłącznie bankom, oddziałom zagranicznych banków, SKOK-om i oddziałom instytucji kredytowych. Kredytu mogą również udzielać inne jednostki organizacyjne, które na podstawie stosownej ustawy mają na to uprawnienia. Stroną, która dominuje podczas kredytu jest podmiot, który tego kredytu udziela. Bank określa na jakich warunkach udziela kredytu i to on posiada uprawnienia do tego, aby kontrolować, czy kredyt został wykorzystany na warunkach jakie zostały zawarte w umowie. Sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy i podejmuje decyzję, czy może mu ego kredytu udzielić. Kredytobiorca przyjmuje kredyt i zobowiązuje się go spłacić na warunkach określonych w umowie. Każdy kredyt ma określone formy zabezpieczenia przed ewentualnym niespłaceniem go przez kredytobiorcę. Jest kilka form zabezpieczenia kredytu z jakich można skorzystać.

Osobowe formy zabezpieczenia kredytu.

Formy zabezpieczenia kredytu można podzielić na dwie większe grupy, a mianowicie na zabezpieczenia osobowe i rzeczowe. Do poręczeń osobowych zalicza się między innymi poręczenie. W tym przypadku trzecia osoba zobowiązuje się, że spłaci nasz kredyt łącznie z odsetkami, jeżeli my nie będziemy go spłacać w terminie. Drugą osobową formą zabezpieczenia kredyt jaką wykorzystują banki jest weksel własny In blanco. Po sporządzeniu deklaracji wekslowej staje się ona elementem niezbędnym do egzekwowania roszczeń kredytodawcy względem kredytobiorcy. Ponadto w osobowych formach zabezpieczenia kredytu mamy poręczenie wekslowe, inaczej awal, gwarancję bankową, ubezpieczenie kredytu, przystąpienie do długu, a także przelew wierzytelności zwany cesją.

Rzeczowe formy zabezpieczenia kredytu bankowego.

Do rzeczowych form zabezpieczenia kredytu zalicza się między innymi zablokowanie środków na rachunkach bankowych. Taka blokada wymaga pisemnej zgody i nie może zostać odwołana. Innym rzeczowym zabezpieczeniem jest zastaw na jakieś rzezy lub prawach oraz przywłaszczenie na zabezpieczenie. Najbardziej popularna jest jednam hipoteka. Jest to zabezpieczenie kredytu na konkretnej nieruchomości na jaką ten kredyt jest brany. Hipoteka zostaje wpisana do księgi wieczystej nieruchomości i nie ma znaczenia kto jest właścicielem tejże nieruchomości. Można ją sprzedać, ale dalej hipoteka będzie widniała w księdze wieczystej nieruchomości. Często można znaleźć ogłoszenia sprzedaży mieszkań, domów, działek, które są obciążone hipoteką. Zwykle można je kupić po okazyjnej niższej cenie, ale jest pewne ryzyko, gdyż nieruchomość ta ma pewne obciążenia kredytem. Kaucja to kolejna forma zabezpieczenia, którą spisuje się w postaci umowy i dotyczy odrębnego rachunku bankowego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.