W dzisiejszych czasach kredyt można wziąć w każdym państwie. Są dostępne może nico inne oferty, ale ich zasada działania jest jednakowa. Kredytobiorca bierze kredyt, a bank mu go daje na ściśle określonych w umowie warunkach. Pierwsze co trzeba zrobić, aby taki kredyt w ogóle móc otrzymać, to złożenie wniosku kredytowego w wybranym przez nas banku. Wniosek kredytowy musi zawierać kilka bardzo istotnych informacji. Musi zostać w nim określona przede wszystkim kwota kredytu, jego cel, terminy w jakich chcemy ten kredyt spłacać, okres kredytowania, a także powinna się znaleźć informacja o kwocie wszystkich innych zobowiązań jakie posiadamy. Powinniśmy również we wniosku podać jaka jest nasza sytuacja finansowa, a także jaką formę zabezpieczenia kredytu byśmy preferowali. Do momentu podpisania umowy kredytowej jest kilka ważnych etapów przez jakie każdy kredytobiorca musi przejść. Po złożeniu wniosku bank przeanalizuje naszą sytuację finansową i dopiero będzie mógł podjąć decyzję, czy jest w stanie udzielić nam wnioskowanej kwoty kredytu. Po pozytywnej decyzji podpisywana jest umowa, a następnie bank wypaca nam pieniądze w formie jaka w tej umowie została wskazana. Bank będzie również kontrolował, czy wykorzystaliśmy kredyt w taki sposób jaki został wskazany w umowie.

Wniosek kredytowy.

Analizując naszą zdolność kredytową bank bierze pod uwagę kilka ważnych dla niego czynników. Jeżeli staramy się o kredyt jako osoba fizyczna, bank sprawdzi jaki mamy majątek, jakie są nasze dochody, na jaką umowę jesteśmy zatrudnieni, a także czy mamy inne pożyczki i kredyty, które aktualnie spłacamy. W przypadku osób prawnych bank będzie chciał sprawdzić wypłacalność i rentowność przedsiębiorstwa, poprzez przeanalizowanie wyników finansowych. Zostanie również oceniona płynność finansowa przedsiębiorstwa, a także to jak do tej pory wyglądała współpraca z innymi bankami.

Umowa kredytowa.

Każda dobrze przygotowana umowa kredytowa powinna zawierać kilka ważnych informacji. Powinna być na niej wpisana data, a także miejsce w jakim ta umowa została zawarta. Dokładnie powinny być określone dane zarówno kredytobiorcy jak i kredytodawcy. Umowa powinna zawierać postanowienia ogólne i powinna być na niej pisana kwota jaką pożyczamy i waluta kredytu. W umowie kredytowej nie może też zabraknąć warunków na jakich ten kredyt zostanie uruchomiony, a także na jaki cel kredytobiorca go bierze. W umowie wpisany jest również okres kredytowania i terminy spłacania poszczególnych rat kredytu. Bank również określi w umowie na jaki procent brany jest kredyt, czy oprocentowanie może być zmienne, a także jaka prowizja zostanie wyliczona za uruchomienie kredytu. Sposób w jaki nasz kredyt zostanie zabezpieczony, a także to w jaki sposób bank może kontrolować spłacanie przez nas tego kredytu również powinno się znaleźć w umowie kredytowej. Bank powinien także zawrzeć w umowie jakie są ewentualne warunki zmiany umowy lub odstąpienia od niej, a także co stanie się w sytuacji, kiedy zostaną naruszone warunki zawarte w umowie. Kwotę jaka pożyczamy bank może nam wypłacić w formie gotówki i przekazać do naszej pełnej dyspozycji. Pieniądze mogą zostać wpłacone na nasze konto bankowe lub bezpośrednio przekazane na cel na jaki brany był kredyt. Do zawarcia umowy kredytowej niezbędne są dwie strony. Kredytów w Polsce mogą udzielać banki, a także oddziały banków zagranicznych i instytucji kredytowych. Kredytu może nam również udzielić spółdzielcza kasa oszczędnościowo- kredytowa, a także jednostka organizacyjna, która posiada uprawnienia do tego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.