Jak wygląda tego rodzaju analiza?

Każda osoba fizyczna starająca się o kredyt gotówkowy jest poddawana szczegółowej ocenie zdolności kredytowej i ocenie ryzyka kredytowego. Oczywiście odbywa się to za pomocą tak zwanej analizy kredytowej, czyli określeniu dokładnie, czy przy określonych warunkach konkretna osoba będzie w stanie spłacić kredyt razem z odsetkami w ustalonym czasie.

Punktem wyjściowym w przypadku analizy jakościowej (czyli analizy kredytowej osób fizycznych) są indywidualne cechy osoby starającej się (czyli kredytobiorcy). Najczęściej zdarza się tak, że banki w stosunku do osób fizycznych stosują trzy podstawowe rodzaje analizy, to znaczy analizę jakościową, ilościową oraz punktową.

Analiza jakościowa.

Analiza jakościowa jest to sposób analizowania kredytobiorcy na podstawie jego indywidualnych cech jakościowych (jak sama nazwa wskazuje). Mają one znaczny wpływ na to, czy konkretny klient będzie skłonny do spłacenia kredytu w ustalonym harmonogramie czy też nie. Dlatego też właśnie analiza jakościowa obejmuje między innymi ocenę cech osobowych kredytobiorcy – chodzi tutaj o to w jakim jest wieku, jaki ma stan cywilny, jaki jest jego status mieszkaniowy oraz oczywiście majątkowy, gdzie pracuje, jakie ma wykształcenie, jaką posiada umowę z pracodawcą czy też ile osób ma na utrzymaniu. Sa to bardzo istotne dla banku kwestie które są w stanie dać odpowiedź na podstawowe pytanie dotyczące wypłacalności kredytobiorcy. Oczywiście wiele zależy od tego o jaką kwotę kredytu gotówkowego kredytobiorca będzie się starał (gdyż co logiczne, im wyższa kwota kredytu, tym większe ryzyko, a im większe ryzyko, tym mocniej będzie „prześwietlany” kredytobiorca.

Bardzo istotną kwestią jest także to, jak w przeszłości konkretny klient współpracował z bankiem w którym chce zaciągnąć kredyt gotówkowy (bądź też jak wyglądała współprac z innymi bankami). Zawsze ważne jest to, jak długo konkretna osoba starająca się o kredyt jest związana z bankiem w którym ów kredyt chce zaciągnąć, jak kształtowała się historia jego rachunku bankowego (o ile oczywiście posiada aktywne konto osobiste w tym konkretnym banku – co z reguły nie jest żelaznym wymogiem, choć zależy to od konkretnej promocji kredytowej). Bank patrzy również na to, czy kredytobiorca w przeszłości korzystał już z jego ofert kredytowych i jak wyglądała ich spłata, czy była ona dokonywana systematycznie czy też zdarzały się jakieś opóźnienia.

Analiza ilościowa.

Analiza ilościowa jest to rodzaj analizy kredytowej, która polega na ustaleniu tego, w jakie wysokości kredytobiorca otrzymuje dochody, a także jak bardzo stabilne one są, gdyż wiadomo, że stabilne i regularne dochody są gwarancją terminowego spłacania rat kredytu (oczywiście razem z odsetkami). Aby bank mógł w ogóle przeprowadzić tego rodzaju analizę, konieczne są mu do tego różnego rodzaju dokumenty potwierdzające słowa kredytobiorcy (najczęściej są to zaświadczenia o wysokości zarobków i długości umowy).

Analiza punktowa.

Scoring, czyli analiza punktowa jest rodzajem analizy kredytowej, która polega na punktowej ocenie zarówno cech jakościowych jak i ilościowych konkretnego kredytobiorcy. Z racji tego, że każdy bank kładzie nacisk na trochę inne cechy swoich klientów, to scoring opiera się na najistotniejszych dla konkretnego banku cechach kredytobiorcy – ma to naprawdę bardzo znaczący wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Najczęściej branymi pod uwagę elementami są taki rzeczy jak płeć, wiek, stan cywilny,wykształcenie , zatrudnienie, sytuacja finansowa, osiągane dochody, wykonywany zawód i tym podobne. Każdej z tych cech konkretnego kredytobiorcy przyznawana jest określona ilość punktów i mówiąc szczerze im więcej punktów się uzyska tym większa okazuje si zdolność kredytowa (punkty na przykład można dostać za wysokie zarobki).

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.