23sie 2017

Czym są lokaty bankowe?

Dla każdego przychodzi moment w życiu, gdy zaczyna zastanawiać się nad przyszłością, planami i tym co będzie dalej. Jednym z podstawowych w takiej sytuacji zagadnień jest potrzeba zapewnienia funduszy na takie czasy. Natomiast powszechnie wiadomo, że lokata to produkt bankowy charakteryzujący się bezpieczeństwem i popularnością. Wpływa na to fakt, że to my jako klienci przekazujemy nasze środki pieniężne do banku, który zobowiązuje się po upływie określonego czasu do wypłacenia przekazanych mu środków wraz z odsetkami. Na opłacalność lokat wpływa fakt, że oprocentowanie z nimi związane jest zazwyczaj wyższe niż na kontach.

Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że banki w swoich ofertach przedstawiają oprocentowanie w skali roku dlatego też należy samodzielnie obliczyć realny zysk w okresie trwania lokaty. Natomiast chcąc ocenić opłacalność lokaty należy uwzględnić takie czynniki jak kapitalizacja(częstotliwość dopisywania odsetek do rachunku), obciążenie zysku podatkiem czy czas trwania lokaty. Lokaty zazwyczaj są zakładane na takie okresy czasu jak jeden, 3, 6, 12,24 czy 36 miesięcy. Ważny jest także wybór oprocentowania lokaty(stały czy zmienny).

Bezpieczeństwo pieniędzy na lokacie?

Według ekspertów zdeponowanie pieniędzy na lokacie jest bezpieczne. Przede wszystkim taki depozyt jest chroniony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(wypłacający równowartość 100 000 euro, gdy bank ma kłopoty). Na zmniejszenie zysku z lokaty mają wpływ takie czynniki jak inflacja(która zmniejsza realną wartość pieniędzy), podatek Belki(oczywiście istnieje sposób jego ominięcia w postaci codziennej kapitalizacji odsetek), zerwanie lokaty przed umówionym czasem. Lokata różni się od konta oszczędnościowego przede wszystkim możliwością dopłat i wypłat kapitału.

Zapoznając się z tematyką lokat bankowych należy wiedzieć, że na poziom stóp procentowych wpływają podstawowe stopy procentowe NBP(o tych z kolei decyduje Rada Polityki Pieniężnej). Wato więc śledzić decyzje tego organu państwa. Samo założenie lokaty jest działaniem prostym wymaga tylko wkładu własnego, aby móc zawrzeć dogodną dla siebie umowę, która pozwoli na uzyskanie zysku. Oprocentowanie stałe daje stały dochód, który znamy już w dniu podpisywania umowy. Z kolei zmienne oprocentowanie może być zarówno korzystne jak i niekorzystne na nasze lokaty.

Oczywiście każdy jest świadom, że im wyższa kwota depozytu tym lepsze warunki umowy z bankiem. Lokatę można już założyć od 100 złotych, a każdy bank ma swoją kwotę uprawniająca do negocjacji warunków umowy. W umowie zawieranej z bankiem powinno się określić takie elementy jak kwota do ulokowania, oprocentowanie w skali roku czy termin, na który jest zawierana umowa. Warto także zapoznać się z warunkami dotyczącymi zerwania lokaty, żeby początku być świadomym co grozi za zerwanie lokaty.

Kanał RSS dla komentarzy do tego wpisu

Napisali na ten sam temat

URL dla trackbacków : http://www.kasa-na-juz.pl/index.php?trackback/12