19kwi 2017

Lokaty rentierskie.

Depozytem terminowym jaki jest skierowany do bardziej zamożnej klienteli, która posiada więcej pieniędzy jest lokata rentierska. Odsetki od tej lokaty są kapitalizowane i dolicza się je do kapitału. Są one wypłacane w regularnych odstępach czasu, które zostały określone w umowie. Lokata rentierska jest idealnym rozwiązaniem, dla wszystkich osób, które chcą, aby na ich konto regularnie wpływały odsetki od kapitału jaki wpłacili na lokatę. W przypadku lokaty rentierskiej pieniądze ze zgromadzonych odsetek nie są w całości wypłacane na koniec umowy, a wypłaca się je w regularnych odstępach czasu. Można też powiedzieć, że w pewnym sensie, bank spłaca nam odsetki za ulokowane na lokacie pieniądze w ratach.

Lokata rentierska uważana jest za jedną z odmian lokaty terminowej. Jest nieco do niej podobna, ale są też elementy, które te dwie lokaty od siebie odróżniają. Jednym z podobieństw tych dwóch lokat jest to, że każda z nich jest zakładana na określony w umowie okres czasu. Lokaty rentierskie są jednak lokatami długoterminowymi i zakłada sie je na okres roku, dwóch lat i trzech lat. Lokata terminowa ma zazwyczaj wyższe oprocentowanie niż lokata rentierska. Odsetki w przypadku lokat rentierskich są kapitalizowane na rachunku, ale przelewa się je na konto osobiste klienta w regularnych odstępach czasu. Najczęściej środki przelewane są na konto co miesiąc, co kwartał lub co pół roku. Nie ma tutaj kapitalizacja odsetek, co daje nam wyższy zysk z lokaty rentierskiej w porównaniu z zyskami osiąganymi z lokat terminowych. Lokata rentierska jest lokatą z jakiej mogą skorzystać głównie bogatsze osoby, które posiadają więcej pieniędzy. W przypadku tradycyjnych lokat terminowych każdy ma możliwość z nich skorzystać jeżeli ma jakieś wolne pieniądze. Lokata rentierska nie należy do popularnych lokat i nie jest ona często wybieranym sposobem na oszczędzanie. Tego typu lokatę rzadko jest spotkać w ofercie banku i nie są one w jakiś szczególny sposób pokazywane w reklamach.

Jakie jest oprocentowanie lokat rentierskich.

Obecnie oprocentowanie takiej lokaty wacha się w przedziale od 0,75% do 2,4% i jest ono uzależnione od tego jaka jest w danej chwili sytuacja ekonomiczna, a mianowicie jak wysoka jest stopa procentowa. Oprocentowanie takich lokat jest uzależnione od kwoty kapitału jaki został ulokowany na lokacie. Im kwota jaka znajduje się na lokacie jest wyższa tym oprocentowanie będzie wyższe. Inwestując dużą sumę pieniędzy można negocjować z bankiem oprocentowanie i uda się nam założyć lokatę na naprawdę dogodnych warunkach. Lokata rentierska jest pewnego rodzaju połączeniem tradycyjnych lokat długoterminowych z kontem oszczędnościowym. Procent stały ustala się w momencie założenia lokaty i co jakiś czas bank wypłaca nam część naszych pieniędzy. Bez wątpienia jest to mało popularny sposób na oszczędzanie, ale ofertę można znaleźć w wielu bankach i być może warto nad taką lokatą się zastanowić.

Kanał RSS dla komentarzy do tego wpisu

Napisali na ten sam temat

URL dla trackbacków : http://www.kasa-na-juz.pl/index.php?trackback/9